Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dr. Samuel Doctorian: Öt kontinens - öt angyala (Prófécia, látomások)

2013.11.06

Dr. Samuel Doctorian: Öt kontinens - öt angyala (Prófécia, látomások)

2013. november 6., 5:36

Több héten át egyedül voltam egy házban itt Pátmoszon, hogy imádkozzam és az Urat keressem. Találtam egy kicsiny kápolnát - St. Nicolas kápolna - ahova soha senki nem ment. Odamentem és kiöntöttem szívemet Isten előtt. Aztán találtam egy sziklát egy domb lejtőjén, ahova leülhettem imádkozni, elmélkedni és Bibliát olvasni. E napok alatt nagyon keveset ettem. Többször elmentem a János-barlangba, ahol a tanítvány a nagy kinyilatkoztatást látta.

Mialatt egy hónapig imádkoztam e félreeső helyen, gondolatban azt kérdeztem: Vajon küld-e az Úr - valaha is egy tizedik angyalt.
Azelőtt már kilencszer láttam angyalt - Angliában, Belgrádban, Ammanban, Jeruzsálemben, aztán egy angyalt aki Felső-Egyiptomban egy asszonyt a felakasztás elől mentett meg, és a kilencedik angyalt Beirutban a háború alatt láttam. Hajnali három órakor ébresztett fel és utasított, hogy azonnal hagyjam el az országot. Mind a mai napig hálás vagyok az Úrnak - és nem tudom mi történt volna, ha nem lett volna az angyal. Egyszer a Mennyben meg fogom tudni.

Így gondolkoztam arról, hogy vajon láthatok-e tizedszer is egy angyalt. Sokszor az ima alatt erős jelenlétet érzékeltem, hogy megkérdeztem: Uram, most jön egy angyal? De nem történt.
Egy éjszaka álmodtam ugyan egy angyalról - aki felszólított álmomban hogy repüljek, amit meg is tettem - de ez csak egy álom volt. Kívántam, bárcsak láthatnék egy valódi angyalt, mint ez már előzőleg kilenc alkalommal történt.


A látomások
1998. junius 20-án 3.50-kor hajnalban itt Pátmoszon, a szobámat hirtelen erős fény töltötte be, jóllehet semmilyen fényforrás nem volt benne. Ez egy teljesen félreeső ház az utca végén, a kápolna közelében. Teljesen éber voltam és öt dicsőséges angyalt láttam. Láttam az arcukat - tökéletes mint az embereké, de fénnyel teljes. Láttam a szemüket, hajukat és kezüket.

Tőlem jobbra volt két angyal, és amint balra tekintettem, három másikat láttam még szárnyakkal. Emberi szavakkal leírhatatlan volt megjelenésük a csodálatos fehér, földig érő köntösükben.
Magamban kérdeztem, vajon miért jött öt angyal, de reszkettem és remegtem; sírni akartam, de nem tudtam.

Közvetlenül, mielőtt ezeket az angyalokat szellemben láttam, magamat láttam egy gyülekezet előtt állni és angolul prédikálni. A balomon egy őszhajú tolmács állt egy sötét öltönyben, de nem tudok visszaemlékezni, hogy milyen nyelven beszélt. A következő üzenetet prófétáltam:
Gyülekezetem, szeretetet prédikálsz, szeretetet tanítasz, de a szeretetet élned kell - a szeretetet ki kell mutatnod!
Az én Testemben egység szükséges, sok szakadás van közöttetek!
És ott, ahol nincs egység, Szellemem nem fog mozogni és dolgozni!
Gyülekezetemben a test(iesség) uralkodik!
Gyülekezetemben sok a tisztátalanság!
Egy szent nép után vágyódom!
Meghaltam, hogy szentté légy!

Mialatt szellemben prófétáltam, remegtem. Kinyitottam a szememet és a nagy tömegre tekintettem. A prófécia alatt hirtelen megjelentek e hatalmas angyalok. Visszaléptem a szószéktől és azt hittem, hogy elesek. Teljesen éber voltam, és mindez szellemben történt. Valami erő tartott, hogy ne essek el és kérdeztem magamban, vajon mi történik most?

Aztán jobbra tőlem hirtelen megszólalt az első angyal: Mi az öt kontinens öt angyalai vagyunk. Itt vagyunk, hogy a világ öt kontinense felől híradást adjunk. 
Abban a pillanatban, ahogy ez elhangzott, hallottam amint a tömeg felmorajlott: Óh, óhh, óhh! Azt hiszem, hogy a tömeg szintén látta az angyalokat.
Az Úr valami módon értésemre adta, hogy az eljövendő napokban, a világ sok részén, szolgáló angyalok által kinyilatkoztatásokat fog adni. Ez nyilvánosan fog történni - az egyházban fog történni - emberek ezrei fognak egyidőben angyalokat látni. Az utolsó napokban a Messiás Testét/Gyülekezetet fogják szolgálni. 

Aztán szólt az angyal: Amit látsz és hallassz, mondd a nemzeteknek! Tehát nincs olyan, amit magamban kell tartanom. Vagy elfogadja, vagy nem!
Nekem ezt a nemzetekkel közölnöm kell!

Első angyal
Az első angyal mondta: Egy üzenetem van egész Ázsia számára.
Amint ezt mondta, néhány másodpercnyi idő alatt láttam Kínát, Indiát, az ázsiai országokat mint Vietnam és Laosz. Ezekben az országokban még sosem jártam. Láttam a Fülöp-szigeteket, Japánt, Singapurt, Malaysiát és Indonéziát. Ezután mutatta az angyal, egész Papua Újguineát, Irian Jayát egészen le Ausztráliáig és Újzélandot.

Ázsia angyala vagyok - mondotta. És láttam a kezében egy hatalmas trombitát, amely egész Ázsia fölött elharsan. Mindíg amikor az angyal az Úr trombitája által szólni fog egész Ázsia fölött - meg fog történni. Milliók fogják az Úr hatalmas hangját hallani.

Aztán azt mondta az angyal: Katasztrófák és éhségek lesznek. Sokan fognak éhenhalni. Erős viharokat fognak észlelni, amilyenek korábban nem voltak. Egész Ázsiában földrengések lesznek és a tenger beborítja a Földet. 

Ezt 1998. junius 20-án láttam. Ma 1998. augusztus 16-a van. Néhány héttel ezelőtt hallottam, hogy Papua Újguineában egész falvakat elmosott a tenger. Ezrek élnek nagy nyomorúságban. Ez egy pár héttel ezelőtt történt, és az angyal azt mondta nekem, hogy ez fog egész Ázsiában történni.
Hallottam amint az angyal mondta: A szárazföld a tengerbe szakad.
Ausztrália részei megrázatnak, szétválik és nagy rész az óceánba süllyed.

Ez félelmetes volt - magamban kérdeztem, vajon jól hallottam-e. De az angyal mondta tovább: Kínában és Indiában milliók fognak meghalni. Nemzet nemzet ellen és testvér testvér ellen fog harcolni. Ázsiaiak egymás ellen fognak harcolni. Nukleáris fegyverek lesznek bevetve, amelyek millókat megölnek.
Kétszer hallottam a szavakat: "Katasztrófális, katasztrófális".
Ezután azt mondta az angyal: Financiális krízis fogja Ázsiát gyötörni. Megrázom a világot!

Remegtem mialatt az angyal beszélt. Aztán rám nézett, elmosolyodott és mondta: A legnagyobb szellemi ébredés lesz - láncok törnek szét. Falak omlanak le. És egész Ázsiában - Kínában, Indiában, megtalálják az emberek a Messiást/Krisztust. Ausztráliában hatalmas ébredés lesz.
Hallottam amint Ázsia angyala mondta: Ez az utolsó aratás!
Utána, mintha az Úr mondta volna, folytatta: Gyülekezetemet a Messiás/Krisztus visszajövetelére felkészítem!

Az ítélet kihirdetése után, boldog voltam egy ilyen jó hír fölött. Az egész idő alatt, amíg az öt angyal a szobámban volt, érzékeltem a jelenlétüket - hatalmas volt.

Második angyal
Aztán láttam a második angyalt sarlóval a kezében, amint begyüjti az aratást.
A második angyal mondta: Izráelben és az országokban Iránig megérkezett a szüreti idő.
Néhány pillanatra láttam ezeket az országokat; és hallottam: Egész Törökország és azok az országok akik engem és a szeretet üzenetét elutasították, megtelnek gyűlölettel és kölcsönösen egymást fogják gyilkolni.

Láttam az angyalt aki felemelte sarlóját és a Közel-Keletre vágott vele.
Láttam Iránt, Perzsiát, Örményországot, Azerbajdzsánt, egész Georgient - Irakot, Szíriát, Libanont, Jordániát, Izráelt, egész Kis-Ázsiát - minden véres - befedve vérrel. Mindenhol vért láttam ez országok fölött. És tüzet láttam - ez országok közül többen nukleáris fegyvereket vetnek be, mindenhol füst száll föl. Váratlan pusztítás - emberek semmisítik meg egymást.

A további szavakat hallottam: Izráel! Óh, Izráel, eljött a nagy ítélet! A kiválasztottak, a Gyülekezet, a maradék megtisztíttatik! Isten Szelleme felkészíti Isten gyermekeit!
Láttam amint tűzlángok csaptak fel az égbe.
Az angyal mondta: Ez a nagy ítélet. Gyülekezetem megtisztítom, védem és előkészítem az utolsó napra. Emberek fognak szomjan halni. Az egész Közel-Keleten alig lesz víz. A folyók kiszáradnak és az emberek ezekben az országokban a vízért fognak verekedni. Megmutatta az angyal, hogy az ENSZ a közel-keleti krízis miatt szét fog hullani. Nem lesz többé ENSZ. Az angyal a sarlóval be fogja gyüjteni a termést.

Harmadik angyal
A Mindenható Isten jelenléte miatt, és azok miatt amiket az angyalok mutattak, remegtem és reszkettem. Szerettem volna sírni, de nem tudtam. Nagyon igénybe vett a történések látványa. Nem volt bátorságom, hogy a harmadik angyalt - akinek szárnyai voltak - megkérjem, hogy nyissa ki. Hirtelen kinyitotta szárnyait.

Ezután Európát mutatta egyik végétől a másikig - északtól le Spanyolországig és Portugáliáig. Kezében egy mérleget tartott.
Láttam amint Európa fölött repült és hallottam a szavakat: Aggódom! Aggódom! Igazságtalanság, tisztátalanság és istentelenség - egész Európa fölött! A bűn az égig növekedett! A Szent Szellem megszomorodott!

Láttam a folyókat Európában, kiléptek medrükből és házak millóit öntötték el; milliók fulladtak meg. Röviddel, miután ezt láttam, olvastam a hírekben a Cseh Köztársaságban bekövetkezett árvízről, amely az ország történetében a legsúlyosabb volt. Hallottam, hogy Kínában a nagy folyó házak ezreit fenyegeti árvízzel. Ezekről a dolgokról akkor szereztem először tudomást, miután e látomást láttam és hallottam amit az angyal mondott.

Hirtelen földrengést hallottam egész Európa felől.
Országok, amelyeket sosem ért földrengés, megrázatnak - mondta az angyal.
Hirtelen láttam Párizsban az Eiffeltornyot, amint lezuhant.
Németország nagy része lerombolódik.
A nagy város London - pusztulás mindenhol.
Láttam árvízeket egész Skandináviában.
Dél felé tekintettem, és láttam Spanyolországot és Portugáliát amint éhség és pusztulás sújtotta.

Nagyon nyugtalanítottak ezek a tudósítások, és kérdeztem: Uram, mi lesz gyermekeiddel?
Az angyal válaszolta: Én felkészítem őket. Figyelni fognak az Úr megjelenésére. Sokan fognak ezekben a napokban hívni engen, és én megmentem őket. Nagy csodákkal megmutatom nekik hatalmamat.

Tehát a nagy pusztulások közepette ezekben az országokban - Isten kegyelme jelen lesz. Boldog voltam, hogy Isten megvédi gyermekeit.

Negyedik angyal
Most Afrikába megyünk. Láttam a negyedik angyalt, amint Afrika fölött repült, Láttam az egész utat déltől - Kapstadttól - egészen északig - Kairóig. Több mint 50 országot láttam. Afrika angyalának kard volt a kezében; egy hatalmas éles kard.
Hirtelen hallottam amint mondja: Bűntelen vért ontottak! Megosztódás az emberek között, generációk távol az Úrtól - ezrek gyilkolták le kölcsönösen egymást.
Láttam hűséges gyermekeimet Afrikában - és minden hűségeseimet megjutalmazom Afrikában. Túláradóan megáldom őket. 
Irányítani fogom az időjárást - a nap némely helyeken égetően fog tűzni. Nagy folyók kiszáradnak majd, és milliók fognak éhen halni. A kontinens más részein megváltoztatom a folyók irányát, és sok várost elöntenek. 

Láttam amint nagy kövek hullottak az égből Afrika különböző helyeire.
A Föld rengeni fog úgy, ahogy azt ember a teremtés óta nem élte át. Senki nem menekszik meg Isten kardjától. Láttam, hogy kiszáradt a Nílus. Ez Egyiptom istene. Halott, bűzlő halak egész Egyiptomban.
Közép-Afrika nagy részét víz borítja el - milliók fognak meghalni. Uram - mondtam ezek mind rossz hírek! Csak pusztulás! Van valami jó hír? Azt mondta az Úr: Eljött az utolsó nap; itt van az ítélet! Szeretetem elutasítást kapott és eljött a vég!
Remegtem és reszkettem; azt gondoltam, hogy nem bírom ezt elviselni.

Ötödik angyal
Láttam az utolsó angyalt Észak- és Dél-Amerika fölött repülni - az északi pólustól le délig Argentínáig; keleten USÁ-tól nyugatra Kaliforniáig.
Egy tálat láttam a kezében. Azt mondta az angyal, hogy e földrész országaira az ítéleteket fogja kiönteni, amelyek e tálban vannak.
Aztán hallottam az angyal szavát: Nincsen igazság/jogosság, nincsen becsület, nincsen szentség! Idolok imádata, materializmus/anyagiasság, ivászat/részegség, bűnöktől való megkötözöttségek! Ártatlan életek kioltása - kisbabák millóinak meggyilkolása még születésük előtt! Családok szétszakadnak! Egy házasságtörő generáció! Sodoma és Gomorra ez! Noé napjai ezek! Hamis pásztorok/papok, hamis próféták. Szeretetem elutasítása! Sokan imitálják vallásukat, de erejét megtagadják!

Amikor mindezt hallottam, kértem az angyalt: Nem tudnál még várni valamennyit? Ne öntsd ki; adj egy esélyt a bűnbánatra. 
Az angyal ezt válaszolta: Isten gyakran megkímélte őket és beszélt, de ők nem hallották! Fölöttük való türelme véget ért! Lásd, itt van az idő! Ők a pénzt és a szórakozást szeretik - nem engem!

Ahogy az angyal elkezdte kiönteni a kezében lévő tál ítéletét, láttam, hogy hatalmas jéghegy olvadt el. Amint ez megtörtént, láttam árvizeket egész Kanadán és Észak-Amerikán - minden folyó kiöntött, pusztulás mindenhol. Hallottam amint a világpiac földrengéssel együtt összedőlt, és New Yorkban a felhőkarcolók leomlottak; milliók haltak meg.

Láttam amint hajók az óceánon elsüllyedtek. Robbanásokat hallottam egész Észak-Amerika fölött. Láttam amint az angyal Mexikó fölé kiönti a tálját, és a két óceán - az Atlanti és a Pacifikus (Csendes) egyesült. 
Észak Braziliának nagy részét víz fedte be. Az Amazonas egy nagy tóvá változott. Erdők pusztultak el és víz alá kerültek. Brazilia fővárosa elpusztult. Földrengések sok helyen.
Amint az angyal öntött, láttam Chilében és Argentiniában nagy pusztulást, mint soha előtte. Az egész világ rengett.
Aztán hallottam amint az angyal mondta: Ezek hamar bekövetkeznek! 
Kérdeztem: Nem tudnád eltolni ezt? Ne öntsd ki ezeket a dolgokat az egész glóbuszra!

Hirtelen láttam az öt angyalt a glóbuszon állni, kezeiket és szárnyaikat az ég felé emelték és mondták: Minden tisztelet a Mennyen és a Földön az Örökkévalóé. Eljött az ideje, hogy Fiát megdicsőítse. A Föld elég és elpusztul. Minden elmúlik. Új Menny és új Föld áll elő. Isten elpusztítja az ördög művét örökre. Megmutatom hatalmamat - azon módon, amint gyermekeimet mindezen pusztulás közepette megőrzöm.

Légy felkészülve erre a napra, mert az Úr jön!Befejezés
Szobám tele volt az angyalok fényével és csillogásával. Aztán hirtelen felrepültek az ég felé.
Amint fölfelé tekintve néztem őket, láttam, hogy öt irányba szétrepültek. Tudom, hogy a feladatukat már elkezdték végrehajtani. Több mint egy órahosszán át nem tudtam megmozdulni. Éber voltam, és remegtem időről időre. 
Az Urat kérdeztem: Uram, el kell most Pátmoszt hagynom?
Az Úr válaszolta: Nem, egy meghatározott ok miatt hoztalak ide.
Mondtam: Az angyalok híradása az egész világ felől nem jó hír. Ez ítélet, büntetés, rombolás és pusztulás. Mit fognak rólam mondani az emberek? Én mindíg a szeretet, békét és a jóhírt hirdettem. 
Az Úr mondta: Ez a mi üzenetünk. Te egy eszköz vagy egy csatorna. Micsoda előjog, hogy Isten téged választott, hogy elvidd a nemzeteknek ezt az üzenetet.
Erre csak azt válaszoltam: Uram, a Te akaratod legyen meg! Istené a dicsőség!

Isten figyelmeztet bennünket. Meghalljuk?! Megértjük?!
Kérjük, küldje tovább ezt az információt barátainak és ismerőseinek - az utalással: Komoly üzenet!
Mindenki kell hogy figyelmeztetve, informálva és felkészítve legyen.

Szivélyes üdvözlettel,
Pastor Joh.W.Matutis

Szép lenne, ha Istennek e szolgájára imában gondolnál, aki évtizedek óta az Ő szolgálatában úton van!


Quelle: 'The Vision of five Angels'
www.biblelandmission.org