Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hasznos-Építő

 

 

MÉG EGYSZER

 

 

Még egyszer megrázom népemet,

Hogy folyjon rajtuk keresztül a szeretet.

Még egyszer megrázom népemet,

Hogy hozzám tiszta kezeket emeljenek.

Ne csak a szájukkal tiszteljenek,

szívükbe rejtsék el beszédemet.

Ne az út szélén ülök legyenek,

Szellemben igazságban keressenek!

Beszédeimnek engedelmeskedjenek!

Még egyszer megrázom népemet,

Hogy beteljesedjen az ígéret.

Tiszta szent népért jövök,

Nincs már sok időtök!

 

A SZENTSÉG ÚTJA

 

Porig alázom életemet,

Hogy felemeljem Mesteremet.

Felöltözöm az alázat köntösét,

Hálával áldom nagy Nevét.

Titkos kamrámba bevonulok,

A Mesteremhez leborulok.

Meghallani vágyom hangját,

Hogy követhessem lába nyomát.

Tanítvány nem lehet nagyobb,

Mint Mestere csak taníthatóbb.

Bűnbánat, alázat iskolája,

Ez vezet a megtisztulásba.

Világ számára leszek szemétté,

Így válhatok az Ő eszközévé.

 

 

AZÉRT VÁR AZ ÚR

 

Azért vár az Úr,hogy könyörüljön rajtatok.

Azért felséges Ő,hogy bűneitekből megtisztuljatok!

Kegyelme még tart, gyakorolja felétek.

Erre a szóra azért figyelmezzetek!

Azért vár az Úr,mert Ő türelmes.

Ne ellenkezz,hanem legyél engedelmes!

Egyszer bezárul a kegyelem kapuja.

Úgy jön el, mint ítélet Ura.

Azért vár az Úr,hogy rajtad is könyörüljön.

Mikor visszatér, népe fehér gyolcsba öltözzön.

MIT AKARSZ URAM?

Mit akarsz Uram, hogy cselekedjem én ?

Ha igaz fedd engem, mindazt elviselém.

Hogy ne legyek többé korcs,hanem fiú.

Alázatos lehessek és nem hiú.

Mit akarsz Uram, merre menjek én?

Járhassak  mindenkor az igazságnak ösvényén.

Ne két úton sántikáljak,

Te reád tekintsek, el ne botorkáljak.

Mit akarsz Uram,hogyan érezzek?

Szereteted melegével átöleljem ellenségemet.

Hálaadó élettel emeljem fel kezeimet.

Hisz nekem már mindent elengedtél.

Azon a napon ott fenn a keresztnél.

Segíts nekem, hogy szeressek,

Általad életeket menthessek.

 

 

NEM ADOM FEL!

 

Nem adom fel, ha jő a vihar,

Aki benned rejtőzik, el kitart!

Nem hátrálok meg a küzdelemben!

Megerősítem magamat Ígéretedben!

Nem alkuszom meg semmivel,

Ami a Te kegyelmedtől választ el!

Fájdalmak felhői bénítják lelkem,

Nem felejtem el, hogy itt vagy mellettem.

Nem adom fel, ha pusztít az ár!

A Golgotán kifizetettet minden már!

Isten Igéjét kincsként lelkemben őrzöm.

Szent Lélek Te legyél utamon vezérlőm!

Nem adom fel, míg a szívem dobban!

Krisztusban maradni az utolsó napokban!

 

 

KEGYELEM

 

Kegyelmed elég már nekem.

Téged keres Uram a szívem!

Lábaidnál vágyom megpihenni.

Szelíd hangod csendben hallgatni.

Értelemmel fel sem foghatom.

Mily csodás ez az irgalom.

Hálának illatával áldozom.

Kegyelmed csodás jutalom.

Meg sem érdemeltem Istenem.

Ily nagy ajándék a kegyelem.

Mi is ez a kegyelem,

Amelyről szól az én versem?

Szabad vagyok bűneimtől.

Bocsánatot nyertem üdvözítőmtől.

Vétkeim helyettem elhordozta.

A feledés tengerébe beledobta.

Új életet adott nekem.

Ez a csodás kegyelem!

 

 

FENYÍTÉST NE UTÁLD!

 

A szeretet megsebez, de bekötöz.

Folyójával téged megöntöz.

Ráébreszt, hogy megbántottunk.

Visszafordulunk, és újra indulunk.

Kegyelem még tart jól figyelj!

Keresztnél arcra borulj, letérdelj!

Szeretet megint bátorít.

Arcodról könnycseppet felszárít.

 

 

NE LÉGY KÖZÖMBÖS!

 

Nyisd ki szemed és borulj térdre!

Közel van az Úr ítélete.

Állj a falakra imádkozva!

Harsogjon szavad, mint a trombita!

Felelős vagy az emberekért!

Kiálts szüntelen kegyelemért!

Közel van az ítélet napja.

Borulj le térdeidre zokogva!

Hol van az irgalmas szív?

Aki elveszetett megkeres és kihív.

Menetelnek az emberek a pokolba.

Lelkük szomját csak az igazság oltja.

Felelős vagy az emberekért.

Kiálts szüntelen kegyelemért!

Vérét a te kezedből fogom kérni,

Ha némán nem fogsz inteni.

Gyáva vagy bizony elveszel.

Ha ez intésre nem engedelmeskedel!

 

 

EVEZZ A MÉLYRE!

 

Egész éjjel munkálkodtál.

Oly nagyon elfáradtál.

Valaki azt mondja neked.

Menj, vissza add nekem életed!

Evezz, a mélyre ne féljél!

Ne hullámokra tekintsél!

Nincs alattad már talaj.

Körül vesz téged a moraj.

Evezz, a mélyre ne féljél!

Ne a hullámokra tekintsél!

Halászathoz mélyre kell evezni.

Jézus szavára mindig figyelni.

Először ha belépett a hajódba.

Evezz mélyre a hullámokba!

Tudom nehéz ez a küzdelem.

Megéri, mert eljön a győzelem.

Evezz, a mélyre ne féljél!

Ne a hullámokra tekintsél!

 

 

VIGASZÉRT HÁLA

 

Dicsérem neved Istenem!

Megvigasztaltad a szívem.

Igazság által erős leszek.

Vádaktól én nem szenvedek.

Ismersz minden rejtett titkot.

Megbünteted a hazugot.

Tied egyedül a bosszúállás.

Szívem mindezért hálás.

Nem közelít hozzám a veszedelem.

Hiszen tiéd a trón életemben.

Oly jó keresztednél leborulni.

Szívem fájdalmát kiönteni.

Dicsérlek téged Istenem

Megvigasztaltad a szívem.

 

 

RIADÓ

 

Figyelj te nép a kürt szavára!

Készülj fel a számadásra!

Sírjatok, szaggassátok szíveitek!

Valljátok még ma meg bűneitek!

Figyelj te nép a kürt szavára!

Öltözzetek fel tiszta hófehér ruhába!

Fehér gyolcs Isten szerinti cselekedet.

Szánd oda neki teljesen életedet!

Figyelj te nép a kürt szavára!

Emeld fel szemed Isten Fiára!

Halld meg ma intő szavát!

Teljesíthesd mindig az Ő akaratát!

 

 

MENJ KÖZELEBB HOZZÁ!

 

Kereslek Téged nappal-éjjel.

Töredelmes bűnbánó szívvel.

Ahogy közeledem hozzád.

Úgy vágyom csodálni orcád.

Jézus lábaidnál megpihenni.

Szennyes lelkem eléd letenni.

Véred tisztára mossa életem.

Egyre csak az Ő orcáját keresem.

Térdeimre leborulok hozzád.

Szólj,mert hallja a Te szolgád!

Közelebb menni vágy a szívem.

Szüntelen keresni Téged Istenem.

Csendben megállva szavát meghallani.

Tiszta szívvel csak Őt imádni.

Vágysz közelebb hozzá?

Könny fátyola fedi el orcád?

Rámutat minden egyes gyengeségre.

Bízd magad rá erős kezére!

Uram, hiszen nélküled semmi vagyok.

Legyen meg bennem a Te akaratod!

 

 

ÉLJ SZENTSÉGBEN!

 

Ha jön a szívnek keménysége,

Így értelem borul be sötétségbe.

Elidegenülés Krisztusi élettől,

Fogollyá tesz a bűnöktől.

Az erkölcsi érzék eltompul,

Akkor test tisztátalanságra indul.

Krisztust te nem úgy tanultad,

Hogy gondolataid romlásra adjad!

Új embert öltözzed fel!

Szentséget hordozzad el!

Újuljál meg gondolataidban!

Rejtsd el magadat Jézus Krisztusba!

 

 

TIÉD VAGYOK

 

Uram nálad nélkül semmi vagyok,

Nincsen előtted elrejtett titok!

Nem akarok embereknek megfelelni,

Másoktól dicséretet nyerni.

Munkának terhét hordozd te hűséges vitéz,

Vigyázz az igaz útra el ne késs!

Igazságot szüntelen keressed!

Az Ő beszédeit mindig kövessed!

Szádba adtam beszédemet,

Kezem árnyékával fedtelek tégedet.

Szólj és ne hallgass!

Igazság ösvénye felé utat mutass!

 

 

GYŐZTES ÚR

 

Letörölted szemeimről a könnyeket,

Begyógyítottad vérző sebeimet.

Nem tudok ezért már mást tenni.

Szüntelen hálám zengeni.

Nekem az élet Krisztus!

A meghalás nyereség!

Most már előttem mindig ez a cél!

Az Ő orcáját tükrözhessem,

Dicsősége fényét hirdethessem!

 

 

NINCS ÉRDEMEM

 

Nekem nincsen semmi érdemem.

Köszönöm neked Istenem.

Mert te meghaltál helyettem,

Oda fenn a kereszten.

Azt mondtad ne vétkezzél többé,

Hogy rosszabbul ne legyen dolgod!

Az idő rövidre szabatott,

A kegyelmet el nem játszhatod!

Nekem nincsen semmi érdemem,

Köszönöm az életem,

Elmostad a vétkemet.

Nekem adtad kegyelmedet

Azt mondtad ne vétkezzél többé,

Hogy rosszabbul ne legyen dolgod!

Az idő rövidre szabatott,

A kegyelmet el nem játszhatod!

 

 

IGAZI SZERETETRE VÁGYOM

 

Önmagam nem vagyok képes szeretni

Minden ellenem elkövetett gonoszságot

elfeledni.

Irgalommal ellenségemhez lehajolni.

Haragos beszédre szelíden válaszolni.

Nem keresni a magam hasznát.

Másnak gyűjteni a legjavát.

El nem veszíteni a remény sugarát.

Fájdalomért adni mindig hálát.

Önmagam nem tudom érezni.

Milyen a másikért szenvedni.

Alázattal mindig csendben maradni.

Magam igazához soha sem ragaszkodni.

Tiszta szívet teremts bennem!

Had újuljon meg általad életem.

Igazságot szüntelen keressem.

Szeretet lángja gyúljon bennem.

Te legyél nekem a segítőm.

Tanácsolom, pártfogóm vezetőm.

Taníts meg az igaz szeretetre.

Másokat vezethessek a te ösvényedre.

Remény sugara bennem ragyogjon.

Megállhassak előtted tisztán azon a napon!

 

 

Poros Úton

 

Poros úton elindultál.

Oly sokszor megfáradtál

Sarkaidon fájdalmas sebek.

Szíved a félelemtől remeg.

Meddig kell még mennem rajta?

Arcodat könny,bánat borítja.

Kereszt lábánál roskadva leborulok.

Poros úton bátran hozzád indulok.

Élet vizébe merítsd be lábadat,

Hogy új cipőbe járhasd utadat.

Más cipőjébe nem fér lábad.

Alázattal az Ő útjait járjad!

Cipő Isten terve rajtad keresztül.

Szent neve általad megdicsőül.

Lábbelid csak te tudod hordani.

Amit benned akar megvalósítani.

Ne akard elvenni más szolgálatát!

Így nem teljesíted az Ő akaratát.

Ő keres hűséges odaszánt lábakat,

amikre ráillő cipőket adhat.

 

 

Nálad nélkül...

 

Nálad nélkül semmi vagyok én.

Formál a Mester az ő tenyerén.

Nálad nélkül egy porszem sem vagyok,

Itt vagyok,hogy tegyem akaratod!

te vagy Uram az igazság és Élet,

Ki benned bízik nem szégyenül meg!

Veled járni oly csodás nekem,

Szereteted formálja életem.

Had lehessek eszközöd Neked,

Hirdethessem csodás szereteted!

 

Cikkek

Dr. Samuel Doctorian: Öt kontinens - öt angyala (Prófécia, látomások)

2013.11.06

Mialatt szellemben prófétáltam, remegtem. Kinyitottam a szememet és a nagy tömegre tekintettem. A prófécia alatt hirtelen megjelentek e hatalmas angyalok. Visszaléptem a szószéktől és azt hittem, hogy elesek. Teljesen éber voltam, és mindez szellemben történt. Valami erő tartott, hogy ne essek el és kérdeztem magamban, vajon mi történik most?

 

Imák Imája

2013.11.06

Köszönöm drága Mennyei Atyám , hogy mindig gondod van reám, gondod van szeretteimre!

 

Az idő a legértékesebb árucikk az életünkben

2013.04.24

Az idő a legértékesebb árucikk az életünkben. Értékesebb, mint a pénz. Pénzt szerezhetsz, de időt nem. Amikor reggel felébredtél Isten adott neked egy ajándékot: a mai napo.....

 

Zsidókhoz írt levél 11. fejezet (Egyszerű fordítás)

2013.04.16

A hit és a hit hősei

1 Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja.
2 Hitük miatt voltak olyan kedvesek Isten számára mindazok, akik a régi korokban hitben előttünk jártak.

 

Rick Warren: Amikor a feladás határán vagy

2013.04.09

Amikor Isten kiűzte Ádámot az Édenkertből, elmondta neki, hogy az élet nehéz lesz. És valóban az. Egy kozmikus harc folyik az életedért benned és rajtad kívül. Harcban állsz a saját bűnös természeteddel. Magával a Sátánnal is csatázol, aki semmi mást nem akar, mint "lopni, ölni, pusztítani".

 

Létezik-e Isten?

2013.01.22

 Létezik-e Isten?

Van-e Isten? Íme, hat érv amellett, hogy igen.

 

Prezentációk

2013.01.08

A VARÁZSLÁS - AVAGY VEDD ÉSZRE, HA LEURALNAK

2013.01.08

Soha nem Isten akarata, hogy egy személy elnyomja a másikat. Minden ilyen esetben a mögötte lévő erő gonosz!