Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gyülekezetünk története

  

 

Kezdetben Hegedüs István és Somogyi Sándor testvérék Győrbe jártak Istentiszteletekre, mivel ott volt református kezdeményezésre (misszió) C+ R szövetség.

 

Jó kapcsolat alakult ki a szövetség és közöttük.

A szövetség tagjai el kezdték látogatni őket Rédén.

 

Ez időszak alatt még a rédei református templomba jártak, de már az egyháztagok mondogatták:

„mit akarnak, miért járnak még ide ezek a hívők”!

1926-1930 között (nem tudjuk pontosan az évet), az Amerikából hazatelepült Mihók testvérék Bakonycsernyéről látogattak el Rédére, és hozták az evangéliumot.

Így alakult meg Rédén az első gyülekezet, és rövid időn belül 15-20 tagja lett. Nagy buzgalommal keresték az Urat, és hamarosan kitöltetett rájuk a Szent Lélek.

Egy bizonyos Németh Ferenc testvér házánál kezdtek gyülekezni. Csatlakozott hozzájuk Hegedüs Mihály és Németh Sándor feleségével együtt, akik oszlopos tagjai lettek a gyülekezetnek.

Ez idő alatt voltak a testvérek hitéért olyan letartóztatások, amikor egy-két hétre elvitték a gyülekezet tagjait Zircre, a járási székhelyre fogságba.

1938-ban, amikor nagy buzgóság volt, a taglétszám kb. 25-30 főre emelkedett.

Ekkor mint ismeretes, az állam betiltotta az egyházat. kénytelenek voltak más egyházak szárnya alá húzódni.

A Rédei gyülekezet ismeretségben volt a Keresztyén Testvér Gyülekezettel, amelyet Dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor vezetett.

A két gyülekezet között nagyon jó kapcsolat alakult ki. Ennek a közösségnek egyik evangélistája Kovács József testvér Budafokról látogatta a Rédei gyülekezetet. Később a letartóztatások megszűntek.

A gyülekezeti alkalmak magánházaknál voltak: Hegedüs István, Hegedüs Mihály és Németh Sándor testvéreknél.

1953-1955. között helyiséget béreltek gyülekezési helyül.

A kezdettől 1948-ig a gyülekezet vezetője Hegedüs István volt.

1948-ban Hegedüs Károly vette át a gyülekezet vezetését. 1952-ben megnősült és ezért elköltözött Tolnatamásiba Rédéről.

1952. június 1-től Németh József vette át a gyülekezet vezetését. Igen jó kapcsolat alakult ki a környező gyülekezetekkel, ezek: Csetény Dudar, Tápszentmiklós. Több alkalommal egy-egy hétig imaéjszakákat tartottak rédén, Németh József házánál. Isten kegyelméből 1954-1955-ben Németh József családi házánál gyülekezeti terem épült, melynek 1955 őszén volt a megnyitója. Ezzel az eseménnyel kapcsolatosan birtokunkban van egy eredeti hírlevél.

1957-ben Németh József testvér megbízást kapott szórványok látogatására az alábbi településeken élő testvérekhez: Edve, Beled, Páli, Celldömölk, Tapolcafő, Móriczhida, Zsebeháza, Győr, Győrság, Tápszentmiklós, Bakonytamási.

Ekkor még fizikai munkával kereste meg a nagycsalád neveléséhez szükséges anyagiakat. (hét gyermeket neveltek)

1967-1970 között elvégezte a szabadegyházak hároméves lelkészképzőjét.

1973-ban a fizikai munka alól függetlenítve lett. 1978-ban nyugdíjba vonult, de a gyülekezeti munkát tovább folytatta 1996-ig. Ekkor hazaköltözött Urához, akit szeretett és szolgált.

Halála előtt még láthatta egy új imaház építésének megkezdését, már álltak a falak! Az építkezés 1995 őszén kezdődött, és 2000. július 31.-én megtörtént az új imaház megnyitása, melyen Kecser István és Gulyás István testvérek szolgáltak Isten igéjéből.  

 

id Németh József halála után fia, ifj. Németh József lett, és jelenleg is ő a helyi közösség megbízottja.